دوره ها و کارگاه های آموزشی

تقویم رویدادها

<شهریور 1400>
شیدسچپج
30
---
31
---
1
---
2
---
3
---
4
---
5
---
6
---
7
---
8
---
9
---
10
---
11
---
12
---
13
---
14
---
15
---
16
---
17
---
18
---
19
---
20
---
21
---
22
---
23
---
24
---
25
---
26
---
27
---
28
---
29
---
30
---
31
---
1
---
2
---
3
---
4
---
5
---
6
---
7
---
8
---
9
---

لیست رویدادها

این کارگاه از سری کارگاه های طرح دانش افزایی می باشد

محل برگزاری: سالن جلسات فجر- حوزه ریاست

تاریخ شروع: 1395/07/28
تاریخ پایان: 1395/07/29

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند