پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

با توجه به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و نیازهای جدید در بازار کار برای دانش آموختگان از یک سو و همچنین علاقه مندی برخی از دانشجویان دوره کارشناسی به آشنایی با رشته ای غیر از رشته تحصیلی اصلی خود، ضرورت فراگیری مهارت های ویژه در یک دوره منسجم بیش از پیش احساس می گردد. بر این اساس دانشگاه بوعلی سینا در صدد راه اندازی دوره های فرعی در چارچوب این آیین نامه است. معاونت آموزشی دانشگاه نیز به عنوان مجری دوره با همکاری دانشکده ها و مراکز مختلف آموزشی دانشگاه، اقدام به ارائه دوره های فرعی با هدف تربیت دانش آموختگان توانمند تر نموده است.

* آیین نامه دوره فرعی

دوره ها:

*   آشنایی با ادبیات فارسی

تولید محصولات متنوع باغی

* مدیریت کسب و کار (MBA)

            فرم پیش ثبت نام دوره های فرعی

پست الکترونیکی:


کد امنیتی:
 Security code

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند