شرح وظايف مديريت برنامه ­ريزي آموزشي

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

شرح وظايف مديريت برنامه­ ريزي آموزشي دانشگاه
 

 • برنامه ­ريزي و بهره ­برداري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني آموزشي در جهت ارتقاء سطح علمي دانشگاه.

 •  هماهنگ ساختن فعاليت­ هاي آموزشي دانشگاه در رشته­ ها و گرايش­ هاي مختلف با همكاري رؤساي دانشكده­ ها.

 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات دانشكده ­ها نسبت به متون دروس و محتواي دروس بر اساس برنامه­ ها و سرفصل­ هاي مصوب.

 • بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آن­ها با برنامه ­ها و سرفصل­ هاي مصوب.

 • تهيه و تنظيم برنامه­ هاي آموزشي و واحدهاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات.

 • اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيأت علمي.

 • پيش­بيني نياز استخدام هيأت علمي و نيز اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدامي.

 • بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد اصلاح سرفصل­ ها، اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفت­ هاي علمي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح جهت تصويب.

 • بررسي درخواست دانشكده­ ها براي ايجاد رشته يا گروه جديد.

 • مكاتبه با مراجع ذيصلاح، جهت اخذ مجوز ايجاد گروه جديد يا ايجاد و اجراي رشته جديد.

 • همكاري با واحدهاي ذيربط جهت برگزاري كارگاه­ هاي آموزشي براي پرسنل شاغل در بخش­ هاي آموزشي دانشكده­ ها.

 • انجام امور مربوط به بازنگري دروس.

 • استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفيت پذيرش دانشجو از آزمون سراسري در مقاطع مختلف تحصيلي.

 • ارسال فرم­ هاي اعلام ظرفيت به دانشكده ­ها و بررسي ظرفيت­ هاي اعلام شده از سوي دانشكده­ ها و تطابق با آئين­ نامه­ هاي موجود.

 • پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهايي پذيرش دانشجو در هر سال تحصيلي.

 • همكاري در تدوين آئين­ نامه ­هاي اجرائي مربوط به حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

 • تهيه، تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه به مراجع ذيربط.

 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند