فرم­ هاي برنامه­ ريزي درسي

 

فرمت دريافت     

 

رديف

 

عنوان

 Word

Pd­f

1

فرم اعلام نظر اساتيد و متخصصان در مورد تغيير برنامه درسي

 2

فرم تركيبي درخواست تغيير در سرفصل دروس 3

فرم اطلاعات ايجاد رشته دانشگاه­ هاي منطقه 4

 4

فرم تدوین سرفصل رشته جدید5

فرم درخواست تغییر و ایجاد برنامه درسی 

6

فرم گزارش توجيهي تدوين برنامه درسي دانشگاه هاي سطح 1و 2 

7 دستورالعمل تهیه گزارش توجیهی ایجاد رشته

8

پاورپوینت تغییر برنامه درسی 

9

 پاورپوینت ایجاد رشته

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند