English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/09/11
برگزیدگان طرح بسندگی کارشناسان آموزشی دانشگاه
از نتایج این آزمون شناسایی و معرفی کارشناسان برتر دانشگاه و ایجاد پویایی و بازآم...
1396/03/28
ثبت نام طرح ضیافت اندیشه اساتید سال 1396
مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد
1395/10/06
جزئیات دوره آموزشی "مکالمه زبان انگلیسی"
جزئیات دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی  به شرح زیر می باشد:
1395/09/13
دوره آموزشی " مکالمه زبان انگلیسی"
مدیریت برنامه ریزی آموزشی در نظر دارد یک دوره آموزشی "مکالمه زبان انگل...
1395/07/26
کارگاه روش شناسی پژوهش های کمی
مدیریت برنامه ریزی آموزشی برگزار می کند:کارگاه روش شناسی پژوهش های کمی ...
1395/07/10
کارگاه روش شناسی پژوهش های کمی
مدیریت برنامه ریزی آموزشی در نظر دارد کارگاه روش شناسی پژوهش های کمی را در روزها...
1395/06/14
کارگاه "روش شناسی پژوهش های کیفی"
مدیریت برنامه ریزی آموزشی در نظر دارد کارگاه روش شناسی پژوهش­های کیفی را در ...
 هیچ موردی پیدا نشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند